Hovudside
Redaksjon
Bestill abonnement
Gåveabonnement
Julegåveabonnement
Arkiv
Skriv for oss
Rett på nett
Lenkjer
Verving

Syn og Segn

Tidsskriftet for kultur, politikk og samfunn

Grunnlagt i 1894. Tradisjonsrikt og utradisjonelt.
Norsk debatt, europeisk utsyn, internasjonalt perspektiv.

Redaktør: Knut Aastad Bråten

Les meir


Redaksjonsråd
Bård Vegar Solhjell
Dag Øistein Endsjø
Eva Løveid Mølster
Karin Sveen
Kathrine Sele
Marit Heier Lajord
Sigrun Høgetveit Berg
Sveinung Rotevatn

Syn og Segn

Tidsskriftet for kultur, politikk og samfunn

Grunnlagt 1894. Tradisjonsrikt og utradisjonelt.
Norsk debatt, europeisk utsyn, internasjonalt perspektiv.

Redaktør: Bente Riise

Syn og Segn kjem ut med støtte frå Norsk kulturfond og stiftinga Fritt Ord.


Syn og Segn er det tradisjonsrike nynorske allmenn-
kulturelle tidsskriftet. Bladet har prega den politiske, litterære og akademiske samtalen i Noreg gjennom meir enn hundre år. Redaktørrekkja teller namn som Arne Garborg, Molkte Moe, Halvdan Koht og Berge Furre. I 1980 fekk bladet sine første kvinnelege redaktørar, Astrid Brekken og Sigrd Strand.

Redaktøren ønskjer at Syn og Segn skal vere ei tydeleg nynorsk stemme, eit motkulturelt korrektiv i ei stadig meir einsretta medieverd. Ho legg vekt på å gje plass for nye kvinnelege skribentar innanfor ein tradisjonelt mannsdominert skriftkultur.

Syn og Segn blir gitt ut av Litteraturselskapet Det Norske Samlaget. Den som tingar Syn og Segn er medlem i Litteraturselskapet, så sant ein ikkje reserverer seg. Medlemmene kan kjøpe bøker frå Det Norske Samlaget med minst 12,5 prosent rabatt.

Bli abonnent!

Tilbake
   Syn og Segn nr 4/2008


   Syn og Segn nr 3/2008


   Syn og Segn nr 2/2008


   Syn og Segn nr 1/2008   Syn og Segn nr 4/2007   Syn og Segn nr 3/2007  
Syn og Segn nr 2/2007


  
Syn og Segn 1/07