Hovudside
Redaksjon
Bestill abonnement
Gåveabonnement
Julegåveabonnement
Arkiv
Skriv for oss
Rett på nett
Lenkjer
Verving

Syn og Segn

Tidsskriftet for kultur, politikk og samfunn

Grunnlagt i 1894. Tradisjonsrikt og utradisjonelt.
Norsk debatt, europeisk utsyn, internasjonalt perspektiv.

Redaktør: Knut Aastad Bråten

Les meir


Redaksjonsråd
Bård Vegar Solhjell
Dag Øistein Endsjø
Eva Løveid Mølster
Karin Sveen
Kathrine Sele
Marit Heier Lajord
Sigrun Høgetveit Berg
Sveinung Rotevatn

Syn og Segn nr 2/2005
Ingebjørg Vamråk med sterk oppfølgar etter avsløringa av pyramidespelet The T5PC, som kosta over 80.000 menneske fleire hundre millionar kroner.

Charlene Smith - kjent anti-valdtektsaktivist i Sør Afrika er sjokkert når ho kjem til Skandinavia og får høyre at kleda og oppførselen til kvinner verkar inn på domsavgjerda. Eit samfunn som tillet at domstolane er så respektlause, blir sjølv delaktig i brotsverket.

Katarina Wennstam, svensk kriminalreporter frå SVT hevdar at samfunnet vårt er gjennomsyra av mytebiletet av menn som usjølvstendige dyr, slavar under lystene, uintelligente skapningar med ein hjerne som blir sett ut or spel når blodet strøymer til penis. Ho spør: Korleis finn menn seg i det?

Elles:
Professor og samfunnsdebattanten Ljubisa Rajic hevdar at norske lærarar har gitt opp kampen om framtida for lett. Han manar til kamp mot clemetiseringa av skulen.
Litteraturvitar Johan Dragvoll krev humanistar inn i rettsvesenet. Gjennom fleire konkrete døme frå norsk rettspraksis, viser han at domstolen manglar danning.
Fylkeskultursjef i Nordland Aaslaug Vaa tykkjer det er på tide å diskutera etikk i kunsten fordi kunsten har endra karakter. Ho fortel historia om ein kunstvideo som blei vist ein gong – og aldri meir.
Forfattar og universitetslektor Magne Drageid frå Universitetet i Stavanger hevdar at journalistar må låna meir - ikkje mindre - frå litteraturen for å framstå som sannferdige.
Urbanist Erling Fossen spør om Fusa kongedømme kan velta nasjonen Noreg.
Littteraturvitar Hadle Oftedal Andersen og kulturjournalist Marta Norheim om litteraturen på bygda.

Innhald:

Leiar:
Perler for svin?
av Hilde Sandvik og Teresa Grøtan

Eg har framleis makta
av Charlene Smith

Menn er slik
av Katarina Wennstam

Kvinneforakt som politikk
av Charlene Smith

Kristoffer Busch tolker Frank av Maria Tryti Vennerød

Norsk rettssystem utan danning
av Johan Dragvoll

Lite kongedømme veltar stor nasjon
av Erling Fossen

Den nyliberalistiske borgarrolla
av Ingebjørg Vamråk

Røyndommens sjonglør
- sanning i journalistikk og fiksjon
av Magne Drangeid

Dokumentarverkets dilemma
av Aaslaug Vaa

Tags og rosemåling frå Bandrom
av Øyvind Torvund

Ekteskap er ei usikker form for sikkerheit
av Heidi Hansen

Og spør med hendene
av Nicholas Møllerhaug

Bak den grøne katarakt:
Kvinnemodernisme og bygdemodernisme
av Hadle Oftedal Andersen

Dirty realism og ekte drit
av Marta Norheim

Clemetiseringa av skulen
- kampen om framtida
av Ljubisa Rajic

Innhaldsprofilen i Syn og Segn
av Sigmund Kveinen

Bli abonnent!
Kjøp heftet!

Tilbake
   Syn og Segn nr 4/2008


   Syn og Segn nr 3/2008


   Syn og Segn nr 2/2008


   Syn og Segn nr 1/2008   Syn og Segn nr 4/2007   Syn og Segn nr 3/2007  
Syn og Segn nr 2/2007


  
Syn og Segn 1/07